Politica de confidentialitate

POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Acest website („site-ul”) este administrat de către WEB2SMS S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Cladireanr. 24, Etaj 4, Camera 4B, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12723/2020, cod unic de înregistrare 43128888, („WEB2SMS”)


Obiectul acestei Politici privind Confidențialitatea

Prezenta Politică privind Confidențialitatea are rolul de a vă informa cu privire la:

  (i) activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului;

(ii) prelucrările datelor cu caracter personal efectuate de WEB2SMS în vederea desfășurării activităților sale, potrivit celor descrise mai jos.


Politica noastră privind confidențialitatea poate fi modificată, iar WEB2SMS va publica pe această pagină o versiune actualizată a politicii și va semnala printr-un mesaj pop-up faptul că politica a fost modificată. Prin consultarea frecventă a acestui site puteți să vă asigurați că aveți cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de către WEB2SMS.

Acest site poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități/persoane juridice care nu au legătură cu WEB2SMS și cu privire la care WEB2SMS nu poartă nicio responsabilitate. De asemenea, putem oferi link-uri către alte website-uri operate de entitățile afiliate WEB2SMS, care pot aplica politici separate în privința confidențialității. Dacă accesați aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui să consultați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri pentru a putea înțelege în ce mod colectează, utilizează și comunică informațiile dvs.


Datele cu caracter personal prelucrate de către WEB2SMS

Datele cu caracter personal sunt acele informații care identifică, în mod direct sau indirect, o persoană fizică.

Prelucrarea datelor cu caracter personal însemna desfășurarea de operațiuni precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, combinarea, transmiterea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Astfel, WEB2SMS prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Date de identificare, constând în nume, prenume, telefon, adresa e-mail, adresa de livrare, codul de client atribuit de comerciantul către care faceți o plată utilizând serviciile WEB2SMS;

 • Date de natura financiară, constând în contravaloarea achitată, numărul cardului, numele înscris pe card, data expirării, codul CVV, cod unic de identificare tranzacție și orice alte date privind metodele de plată utilizate, în măsura în care sunt necesare desfășurării activității WEB2SMS, în scopurile descrise mai jos;

 • Date referitoare la activitatea frauduloasă / potențial frauduloasă, constând în date referitoare la acuzații și condamnări legate de infracțiuni precum frauda, spălarea de bani și finanțarea actelor de terorism;

 • Date derivate din categoriile sus-menționate, constând în date privind istoricul activității de utilizare a serviciilor WEB2SMS, informații ce rezultă din neconformitățile semnalate de orice persoană.


Refuzul de a furniza datele cu caracter personal care vă sunt solicitate de către WEB2SMS poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor WEB2SMS și/sau îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către WEB2SMS.


Sursele datelor cu caracter personal prelucrate de WEB2SMS.

WEB2SMS prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct, datele furnizate de către comercianții către care faceți o plată utilizând serviciile WEB2SMS (pentru care WEB2SMS acționează în calitate de împuternicit), precum și date care sunt generate pe baza acestora. Putem colecta date cu caracter personal privitoare la dumneavoastră în momentul în care utilizați site-ul nostru precum și în contextul prestării serviciilor puse la dispoziție de către WEB2SMS.


Temeiurile și scopurile în care WEB2SMS prelucrează date cu caracter personal

WEB2SMS urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) și ale legislației subsecvente.

În funcție de activitatea desfășurată, WEB2SMS prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de persoana vizată, în următoarele condiții:

  (i) pentru prelucrările derivate din calitatea dumneavoastră de vizitator al site-ului, vă rugăm să consultați secțiunea privind       utilizarea modulelor de tip cookie disponibilă Politica de utilizare Cookies

(ii) în măsura în care sunteți utilizator al serviciilor prestate, WEB2SMS va prelucra datele dumneavoastră după cum urmează:

 • în calitate de împuternicit al comerciantului către care faceți o plată utilizând serviciile WEB2SMS, în temeiul contractului dintre dumneavoastră și respectivul comerciant, pentru scopul activității de facilitare (procesare) a plăților efectuate de dumneavoastră către respectivul comerciant;
 • în calitate de operator, în temeiul obligațiilor legale ce revin WEB2SMS, pentru scopul monitorizării și filtrării anti-fraudă;

(iii) în măsura în care sunteți reprezentantul sau persona de contact desemnată de către un partener contractual, WEB2SMS va       prelucra datele dumneavoastră în calitate de operator, în temeiul interesului legitim al WEB2SMS în contextul desfășurării       obiectului său de activitate, pentru scopul gestionării  contractului încheiat între WEB2SMS și respectivul partener contractual.

Există anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform reglementărilor aplicabile, ca WEB2SMS să obțină consimțământul dumneavoastră. Consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment, iar WEB2SMS va ține cont de preferințele dumneavoastră. Scopurile pentru care este cel mai probabil ca WEB2SMS să vă solicite consimțământul sunt următoarele: marketing direct, publicitate prin intermedierea/ promovarea celor mai potrivite produse și servicii WEB2SMS , ale entităților afiliate WEB2SMS sau  ale partenerilor WEB2SMS , după caz (inclusiv transferul unor categorii de date către entitățile menționate – în măsura în care este necesar), precum și transmiterea de către WEB2SMS a unor comunicări comerciale în acest scop.


Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, WEB2SMS poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată și/sau reprezentanţii săi legali, reprezentanţii WEB2SMS, entităţile afiliate WEB2SMS, autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi publice de orice tip – în măsura în care este necesar, organizații internaționale Visa și MasterCard, furnizorii de servicii şi bunuri pentru a căror achiziție utilizați serviciile WEB2SMS (pentru care WEB2SMS acționează în calitate de împuternicit), societăţile bancare implicate în tranzacția pe care o efectuați utilizând serviciile WEB2SMS,  alți parteneri contractuali și/sau împuterniciți ai WEB2SMS.


Transferul datelor cu caracter personal

În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menționate este posibil ca WEB2SMS să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul UE/SEE: Belgia, Germania. Pentru transferurile în afara UE/SEE, WEB2SMS își va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garanții recunoscute de lege.

Este posibil ca pe parcursul desfășurării activităților WEB2SMS , statele de transfer mai sus-menționate să se modifice. Puteți obține o listă actualizată cu statele unde se transferă datele cu caracter personal accesând varianta actualizată a prezentei Politici.


Durata prelucrării datelor

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menționate, WEB2SMS va prelucra datele cu caracter personal pe durata necesară prestării serviciilor WEB2SMS pe care le utilizați, precum și ulterior, în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligația de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, WEB2SMS să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.


Utilizarea modulelor de tip cookie-uri

Acest site utilizează cookie-uri. Mai multe detalii privind aceste module și modul în care sunt folosite pot fi accesate Politica de utilizare Cookies


Securitatea datelor

WEB2SMS acordă o importanță sporită a datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, WEB2SMS implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.


Drepturile persoanelor vizate

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către WEB2SMS, conform celor descrise în prezentul document;

 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea WEB2SMS cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;

 • dreptul  la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către WEB2SMS a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;

 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege – însă este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, WEB2SMS să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • începând din 25 mai 2018, dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 • începând din 25 mai 2018, dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către WEB2SMS către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 • dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;

 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.


Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către WEB2SMS, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați la: contact@web2sms.ro.

De asemenea, puteți oricând să vă adresați Responsabilului cu Protecția Datelor desemnat la nivelul WEB2SMS la următoarea adresă: security@netopia.ro.